Opći uvjeti poslovanja

Ponuda

Restaurant/hotel Ana posreduje između Gosta i pružatelja usluga te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na stranici www.hotelanamurter.com, i u dogovorenom terminu, osim u slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile.

* Viša sila je okolnost na koju se ne može utjecati jer se ne može predvidjeti, pa samim time niti otkloniti (potresi, poplave, požari, štrajk, terorističke akcije, ratovi, smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji)

Rezervacija i plaćanje

Upiti za rezervacije primaju se internetom, telefonski ili osobno u prostorijama hotela. Za potvrdu rezervacije potrebno je da Gost, u roku od dva radna dana od trenutka prihvaćanja ponude, uplati akontaciju u iznosu od: 30% od ukupne cijene za rezervacije nastale 30 i više dana prije početka korištenja usluge, 50% od ukupne cijene za rezervacije nastale 29 i manje dana prije početka korištenja usluge te da pošalje potvrdu o uplati, dok ostatak iznosa i boravišnu pristojbu Gost plaća na recepciji na dan dolaska u hotel.

Boravišna pristojba

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještajne jedinice. Iznosi 1,40 € kn po osobi na dan za odrasle osobe. Djeca od 12. do 18. godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu.

Cijena smještaja

Cijene su objavljene uz svaku smještajnu jedinicu. Objavljene su u eurima.

Cijena uključuje: dnevni najam, tjedno mjenjanje posteljine, ručnike, trošak struje i vode, pribor za kuhanje i jelo (apartman), završno čišćenje.

Posebne usluge nisu uključene u cijenu (Iznajmljivanje čamca, izleti Kornati , Krka..), te ih treba platiti posebno.

Ljubimci

Ljubimci su dozvoljeni. Naplaćuje se 10 € po danu.

Pravo hotela na promjene i otkaz

Hotel zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti ili viša sila. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest Gostu i to sa smještajem iste ili više kategorije i po cijeni po kojoj je rezervacija potvrđena. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu po cijeni većoj za 15% od cijene rezerviranog smještaja, zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Gosta. Ukoliko zamjena nije moguća, hotel zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Gostu prije početka korištenja usluge, te mu jamči povrat uplaćene akontacije.

Pravo gosta na promjene i otkaz

Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, treba to učiniti pismeno (e-mail, fax, pošta). Penali za otkazivanje rezervacije plaćaju se u slijedećim slučajevima

– otkazivanje u periodu od 14-8 dana prije dolaska naplaćuje se 30% iznosa rezervacije

– otkazivanje u periodu od 7-2 dana prije dolaska naplaćuje se 50% iznosa rezervacije

– otkazivanje u periodu od 1-0 dana prije dolaska ili nedolazak naplaćuje se 100% iznosa rezervacije.

Obveze gosta

Gost je obvezan:

– posjedovati ispravne putne isprave te pribaviti vizu ako mu je potrebna za ulazak u Republiku Hrvatsku

– poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske

– pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici, te surađivati sa pružateljima usluga u dobroj namjeri

– svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici gost je dužan na licu mjesta u cijelosti nadoknaditi

– prilikom dolaska u mjesto boravka na recepciji treba predočiti voucher sa detaljima o broju osoba i vrsti usluga koje im moraju biti pružene

– Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

– Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Predaja ključa smještajnih jedinica se obavlja na recepciji.

Prtljaga

Hotel ne odgovara za prtljagu koja je uništena, oštećena, izgubljena ili ukradena u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

Reklamacije

Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene uplaćene usluge. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:

– ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti recepciju hotela. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom hotela u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan, Hotel ne smije gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti.

– ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako ne pruži priliku hotelu da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete.

– ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.

Nadležnost suda

Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. U takvom slučaju bit će nadležan trgovački sud u Šibeniku.

Napomena

Uplaćivanjem akontacije, gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.